शारदा नगरपालिकाको मोबाइल एप डाउनलोड गर्नुहोस !!!

वार्ड १

रदा नगरपालिकाको वडा नं १ साबिक खलंगा गाउँ विकास समितिका वडाहरु  १,२ र ३ मिलेर बनेको छ | यहाँको जनसंख्या ३,७७६ रहेको छ |

Undefined
Population: 
३,७७६
Ward Contact Number: 
९८५७९८६२६७