FAQs Complain Problems

Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
एकलाल घर्ती अ.स.ई. चौथो प्राविधिक शाखा
गौरिलाल बस्नेत कार्यालय सहयाेगी नगर कार्यपालिकाको कार्यालय ९७४८५३९३०७
गोपाल बिस्ट कार्यालय सहयाेगी लेखा शाखा ९८४७९५०२००
लोक बहादुर बस्नेत कार्यालय सहयाेगी नगर कार्यपालिकाको कार्यालय ९८१०९३४३७६
भद्रा कुमारी बस्नेत कार्यालय सहयाेगी नगर कार्यपालिकाको कार्यालय ९८२२८७५७५७
ओइलु रोकाया कार्यालय सहयाेगी नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
बिर बहादुर बुढाथोकी कार्यालय सहयाेगी नगर कार्यपालिकाको कार्यालय ९८१२८२९०९९
डिल्ली बहादुर घर्ती कार्यालय सहयाेगी नगर कार्यपालिकाको कार्यालय ९८४७८४३३३२
राधिका सेन कार्यालय सहयाेगी नगर कार्यपालिकाको कार्यालय ९८०६२९९९४३
सेवक के.सी हलुका सवारी चालक ९८०९७३८१११
ललित घर्ती मगर हेभी सवारी चालक ९८०९७४७८०८
ओम प्रकाश थापा हेभी सवारी चालक ९८०६२०४६२६
लिलाधर बबाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिक्षा शाखा baballila2014@gmail.com ९८५११६९६७१
तीर्थराज उपाध्याय अधिकृत छैठाैं कृषि शाखा ९८६२४०४३५५
कुष्मा के.सी अधिकृत छैठाैं पशु विकास शाखा ९८५७८२२०६२
मनिषा भुसाल ना.प्रा.स. चौथो पशु विकास शाखा ९८६७८७८५६५
संजय के.सी ना.प्रा.स. चौथो पशु विकास शाखा ९८०४५००९२१
सिता योगी सहायक कम्प्यूटर अप्रेटर(चौथो) सामाजिक सुरक्षा शाखा ९८६६५३३०२१
प्रकाश खड्का ना.प्रा.स. चौथो पशु विकास शाखा ९८६१८८२६१०
खड्क बहादुर राना कार्यालय सहयाेगी २ नं. वडा कार्यालय ९८४७८४३१३५
केशर बहादुर बुढाथोकी कार्यालय सहयाेगी ३ नं. वडा कार्यालय ९८४७८४३४८८
नरेश कुमार विष्ट खरिदार (चौथो) प्रशासन शाखा / वडा सचिव ९८६९२३३३५९
गोविन्द बहादुर खड्का खरिदार (चौथो) प्रशासन शाखा / वडा सचिव ९८१२८९९०६९
टेक बहादुर बुढाथोकी ना.सु (पांचौ) प्रशासन शाखा / वडा सचिव ९८१०८५८००७
दुज कुमारी बुढाथोकी मुखीया तृतीय प्रशासन शाखा / वडा सचिव ९८४७८४३१८१
संगीता खड्का नगर प्रहरी नगर कार्यपालिकाको कार्यालय ९८०९४००७६९
सीता गिरी मल्ल चौथो तह प्रशासन शाखा ९८६६८२९५४५
निमा रोकाय ना.सु प्रशासन शाखा/न्यायीक समिति
श्याम बहादुर सिंह ना.सु (पांचौ) लेखा शाखा 9848206996
शिव प्रसाद गौतम सहायक स्त्रर पाँचौ शिक्षा शाखा 9848038823
राजेन्द्र थारु अ.स.ई. चौथो प्राविधिक शाखा वडा नं १२/१३ rajendra880039@gmail.com 9844880039
सुभाष चन्द्र यादव अ.स.ई. चौथो प्राविधक शाखा वडा नं६/७ ysubash9041@gmail.com 9844121322
हिमाल सारु अ.स.ई. चौथो प्राविधिक शाखा वडा नं १/११ himalsaru99@gmail.com 9848224265
माधव वली अ.स.ई. चौथो प्राविधक शाखा वडा नं ८/१० madhavo736@gmail.com 9866857086
चक्र बहादुर गीरी अ.स.ई. चौथो प्राविधिक शाखा वडा नं २/३ 9864741720
केशव सावद अमिन (चौथो) प्राविधिक शाखा sawadkeshav2076@gmail.com 9848229350
खिमा कुमारी वलि अ.स.ई. चौथो वडा कार्यालय १४र१५
नारायण चलाउने सव.इन्जिनियर रोजगार शाखा 9843441063
विर बहादुर सेजवाल अधिकृत शिक्षा
लिला के.सी. सामाजिक परिचालक पशु शाखा kclila2054@gmail.com 9843936874
नरेन्द्र खड्का अ.स.ई. चौथो प्राविधिक शाखा narendrakhadka555@gmail.com 9866539335
विशाल के.सी. अ.स.ई. चौथो प्राविधिक शाखा bkc600383@gmail.com 9866275469