FAQs Complain Problems

Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
लिलाधर बबाल शाखा अधिकृत (आठौं) शिक्षा शाखा baballila2014@gmail.com ९८५११६९६७१
चित्र बहादुर ढकाल अधिकृत छैठाैं प्रशासन शाखा chitradhakal71@gmail.com 9843276602
तीर्थराज उपाध्याय अधिकृत छैठाैं कृषि शाखा ९८६२४०४३५५
कुष्मा के.सी अधिकृत छैठाैं पशु विकास शाखा ९८५७८२२०६२
विर बहादुर सेजवाल अधिकृत शिक्षा
शिव प्रसाद गौतम सहायक स्त्रर पाँचौ शिक्षा शाखा 9848038823
नारायण चलाउने सव.इन्जिनियर रोजगार शाखा 9843441063
श्याम बहादुर सिंह ना.सु (पांचौ) लेखा शाखा 9848206996
टेक बहादुर बुढाथोकी ना.सु (पांचौ) प्रशासन शाखा / वडा सचिव ९८१०८५८००७
निमा रोकाय ना.सु प्रशासन शाखा/न्यायीक समिति
केशव सावद अमिन (चौथो) प्राविधिक शाखा sawadkeshav2076@gmail.com 9848229350
राजेन्द्र थारु अ.स.ई. चौथो प्राविधिक शाखा वडा नं १२/१३ rajendra880039@gmail.com 9844880039
सुभाष चन्द्र यादव अ.स.ई. चौथो प्राविधक शाखा वडा नं६/७ ysubash9041@gmail.com 9844121322
मनिषा भुसाल ना.प्रा.स. चौथो पशु विकास शाखा ९८६७८७८५६५
हिमाल सारु अ.स.ई. चौथो प्राविधिक शाखा वडा नं १/११ himalsaru99@gmail.com 9848224265
संजय के.सी ना.प्रा.स. चौथो पशु विकास शाखा ९८०४५००९२१
सिता योगी सहायक कम्प्यूटर अप्रेटर(चौथो) सामाजिक सुरक्षा शाखा ९८६६५३३०२१
खिमा कुमारी वलि अ.स.ई. चौथो वडा कार्यालय १४र१५
प्रकाश खड्का ना.प्रा.स. चौथो पशु विकास शाखा ९८६१८८२६१०
चक्र बहादुर गीरी अ.स.ई. चौथो प्राविधिक शाखा वडा नं २/३ 9864741720
नरेश कुमार विष्ट खरिदार (चौथो) प्रशासन शाखा / वडा सचिव ९८६९२३३३५९
गोविन्द बहादुर खड्का खरिदार (चौथो) प्रशासन शाखा / वडा सचिव ९८१२८९९०६९
एकलाल घर्ती अ.स.ई. चौथो प्राविधिक शाखा
माधव वली अ.स.ई. चौथो प्राविधक शाखा वडा नं ८/१० madhavo736@gmail.com 9866857086
सीता गिरी मल्ल चौथो तह प्रशासन शाखा ९८६६८२९५४५
दुज कुमारी बुढाथोकी मुखीया तृतीय प्रशासन शाखा / वडा सचिव ९८४७८४३१८१
संगीता खड्का नगर प्रहरी नगर कार्यपालिकाको कार्यालय ९८०९४००७६९
गौरिलाल बस्नेत कार्यालय सहयाेगी नगर कार्यपालिकाको कार्यालय ९७४८५३९३०७
गोपाल बिस्ट कार्यालय सहयाेगी लेखा शाखा ९८४७९५०२००
लोक बहादुर बस्नेत कार्यालय सहयाेगी नगर कार्यपालिकाको कार्यालय ९८१०९३४३७६
भद्रा कुमारी बस्नेत कार्यालय सहयाेगी नगर कार्यपालिकाको कार्यालय ९८२२८७५७५७
ओइलु रोकाया कार्यालय सहयाेगी नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
बिर बहादुर बुढाथोकी कार्यालय सहयाेगी नगर कार्यपालिकाको कार्यालय ९८१२८२९०९९
डिल्ली बहादुर घर्ती कार्यालय सहयाेगी नगर कार्यपालिकाको कार्यालय ९८४७८४३३३२
राधिका सेन कार्यालय सहयाेगी नगर कार्यपालिकाको कार्यालय ९८०६२९९९४३
खड्क बहादुर राना कार्यालय सहयाेगी २ नं. वडा कार्यालय ९८४७८४३१३५
केशर बहादुर बुढाथोकी कार्यालय सहयाेगी ३ नं. वडा कार्यालय ९८४७८४३४८८
बुध्दि राम कवर कार्यालय सहयाेगी ४ नं. वडा कार्यालय ९८०९५०२३१६
सेवक के.सी हलुका सवारी चालक ९८०९७३८१११
ललित घर्ती मगर हेभी सवारी चालक ९८०९७४७८०८
ओम प्रकाश थापा हेभी सवारी चालक ९८०६२०४६२६