FAQs Complain Problems

वार्ड १२

शारदा नगरपालिकाको वडा नं १२ साबिक स्यानिखाल गाउँ विकास समितिका वडाहरु  १,२,८ र ९ मिलेर बनेको छ | यहाँको जनसंख्या २,०३० रहेको छ |

Undefined
Population: 
२,०३०
Ward Contact Number: 
९८५७८२४३५५
Weight: 
12