FAQs Complain Problems

वार्ड १३

शारदा नगरपालिकाको वडा नं १३ साबिक स्यानिखाल गाउँ विकास समितिका वडाहरु  ३,४,५,६ र ७ मिलेर बनेको छ | यहाँको जनसंख्या २,५१५ रहेको छ |

Undefined
Population: 
२,५१५
Ward Contact Number: 
९८६६९७७७२६
Weight: 
13