FAQs Complain Problems

वार्ड ९

शारदा नगरपालिकाको वडा नं ९ साबिक मार्के  गाउँ विकास समितिका वडाहरु  २,५,६ र ९ मिलेर बनेको छ | यहाँको जनसंख्या २,३३० रहेको छ |

Undefined
Population: 
२,३३०
Ward Contact Number: 
९८०९५९२१७६
Weight: 
9