FAQs Complain Problems

शारदा नगरपालिका सल्यानको कक्षा ८ को वार्षिक परिक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।