कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
अर्चना कुमारी खङ्ग लेखा अधिकृत Account 088–520138
श्री सुमन कुमार शर्मा ना.सु प्रशासन sharmasumankumar99@gmail.com 088–520138, 9748502290
गेहेन्द्र बहादुर डाँगी कार्यकारी अधिकृत 9857838111