FAQs Complain Problems

निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्ने विलम्व गर्ने तथा पेश नगर्ने उम्मेद्वारहरुको विवरण ।