FAQs Complain Problems

वार्ड १०

शारदा नगरपालिकाको वडा नं १० साबिक हिवल्चा गाउँ विकास समितिका वडाहरु  १,६,७ र ९ मिलेर बनेको छ | यहाँको जनसंख्या १,९८९ रहेको छ |

Undefined
Population: 
१९८९
Ward Contact Number: 
9869717637
Weight: 
10