FAQs Complain Problems

वार्ड ११

शारदा नगरपालिकाको वडा नं ११ साबिक हिवल्चा गाउँ विकास समितिका वडाहरु  २,३,४,५ र ८ मिलेर बनेको छ | यहाँको जनसंख्या १,७८७ रहेको छ |

Undefined
Population: 
१७८७
Ward Contact Number: 
9857844565
Weight: 
11