FAQs Complain Problems

वार्ड ८

शारदा नगरपालिकाको वडा नं ८ साबिक मार्के  गाउँ विकास समितिका वडाहरु  १,३,४,७ र ८ मिलेर बनेको छ | यहाँको जनसंख्या १,५९५ रहेको छ |

Undefined
Population: 
१५९५
Ward Contact Number: 
9858045567
Weight: 
8