FAQs Complain Problems

वार्ड १४

शारदा नगरपालिकाको वडा नं १४ साबिक डांडागाउँ गाउँ विकास समितिका वडाहरु  ६,७,८ र ९ मिलेर बनेको छ | यहाँको जनसंख्या २,१७६ रहेको छ |

Undefined
Population: 
२,१७६
Ward Contact Number: 
९८४७८४४५३५
Weight: 
14