FAQs Complain Problems

वार्ड १४

शारदा नगरपालिकाको वडा नं १४ साबिक डांडागाउँ गाउँ विकास समितिका वडाहरु  ६,७,८ र ९ मिलेर बनेको छ | यहाँको जनसंख्या १,८९४ रहेको छ |

Undefined
Population: 
1894
Ward Contact Number: 
9847844337
Weight: 
14