FAQs Complain Problems

वार्ड ६

वडा नं ६

शारदा नगरपालिकाको वडा नं ६ साबिक कजेरी गाउँ विकास समितिका वडाहरु  ४,५,६,७ र ८ मिलेर बनेको छ | यहाँको जनसंख्या २,८७० रहेको छ |

Undefined
Population: 
२,८७०
Ward Contact Number: 
९८४७९११८०८
Weight: 
6