FAQs Complain Problems

वार्ड ६

वडा नं ६

शारदा नगरपालिकाको वडा नं ६ साबिक कजेरी गाउँ विकास समितिका वडाहरु  ४,५,६,७ र ८ मिलेर बनेको छ | यहाँको जनसंख्या ३,००१ रहेको छ |

Undefined
Population: 
३००१
Ward Contact Number: 
9857844710
Weight: 
6