FAQs Complain Problems

वार्ड १५

शारदा नगरपालिकाको वडा नं १५ साबिक डांडागाउँ गाउँ विकास समितिका वडाहरु  १,२,३,४ र ५ मिलेर बनेको छ | यहाँको जनसंख्या २,४९५ रहेको छ |

Undefined
Population: 
२,४९५
Ward Contact Number: 
९८४७८४४५३५

वडा पदाधिकारी

हिमेन्द्र बाबु सेजवाल
वडा अध्यक्ष
९८०९७२९७८७; ९८५११९३६८४
सिता योगी
वडा सचिव
९८६६५३३०२१