FAQs Complain Problems

स्थानिय तह वा वडा समितिबाट कपालि तमसुक प्रमाणित गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरुको मार्गदर्शन र मुलुकि संघिता सम्बन्धी ऐन सम्बन्धमा ।