FAQs Complain Problems

वार्ड १५

शारदा नगरपालिकाको वडा नं १५ साबिक डांडागाउँ गाउँ विकास समितिका वडाहरु  १,२,३,४ र ५ मिलेर बनेको छ | यहाँको जनसंख्या २,४९५ रहेको छ |

Undefined
Population: 
२,४९५
Ward Contact Number: 
९८४७८४४५३५
Weight: 
15