FAQs Complain Problems

वार्ड १५

शारदा नगरपालिकाको वडा नं १५ साबिक डांडागाउँ गाउँ विकास समितिका वडाहरु  १,२,३,४ र ५ मिलेर बनेको छ | यहाँको जनसंख्या २,७२५ रहेको छ |

Undefined
Population: 
2725
Ward Contact Number: 
9857830512
Weight: 
15